Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone và phát khẩu trang y tế cho nhân dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone và phát khẩu trang y tế cho nhân dân

Để nâng số lượng người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại giúp phát hiện người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19. Trong những ngày này, Các tổ lưu động thuộc Xã Đoàn, thị trấn Đoàn kết hợp với các ngành, đơn vị trong huyện Tân Hồng tiếp tục ra quân cài đặt ứng dụng Bluezone cho người dân trên địa bàn.

Sáng ngày 26/8/2020, tại chợ huyện Tân Hồng, Đoàn viên thanh niên thị trấn SaRài, Đoàn ủy Công an huyện; Bưu chính, Viễn Thông Tân Hồng đã hướng dẫn và cài ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh của người dân đi chợ, các hộ tiểu thương và những gia đình xung quanh chợ Huyện, đồng thời còn tuyên tuyền việc cài đặt ứng dụng Bluezone là để cảnh báo cho người dùng ứng dụng biết và kiểm soát các tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19.  

Ngoài ra, còn phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân, phát tờ bướm tuyên truyền phòng tránh dịch Covid-19; hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng...

Được biết đến nay, xã - thị trấn Đoàn và các ngành, đơn vị liên quan đã hỗ trợ cài ứng dụng Bluezone cho trên 9.000 máy, hiện đang tiếp tục hỗ trợ cài đạt ứng dụng Bluezone cho người tại các địa bàn, khu dân cư./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh