Xuất bản thông tin

null Ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch"

Chi tiết bài viết Tin tức

Ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch"

Chiều ngày 03/9/2020, Hội LHPN huyện Tân Hồng phối hợp với Hội LHPN xã Tân Thành A tổ chức ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch kiểu mẩu” tại ấp Chiến Thắng, xã Tân Thành A.

Mô hình  “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch” có 113 hội viên trong chi hội phụ nữ ấp tham gia. Tại đây, các chị sinh hoạt định kỳ, được thông tuyên truyền về các tiêu chí "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới của địa phương; chia sẻ những kiến thức về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đồng thời còn tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh - sạch – đẹp đảm bảo các tiêu chí 3 sạch.

Hoạt động mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch” ấp Chiến Thắng, xã Tân Thành A góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện  tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí về môi trường./.

Phước Tài