Xuất bản thông tin

null Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2020

Chiều ngày 10/9/2020, UBND huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng chủ trì Hội nghị.

Qua 9 tháng, UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số cải cách hành chính. Ý thức và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, nét nổi bật trong quý III năm 2020 là thực hiện tốt việc nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai thực hiện hỗ trợ hướng dẫn 58 công dân tạo tài khoản nộp hồ sơ mức độ 3 vào ngày thứ 7 trên địa bàn các xã, thị trấn, đồng thời hỗ trợ nộp 18 hồ sơ mức độ 3 cho người dân. Công tác tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo yêu cầu, đã giải quyết và trả kết quả được trên 14.000 hồ sơ, tỷ lệ gần 95%.

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại trong năm 2020, ông Mai Văn Siêng - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2020. Đánh giá, rút kinh nghiệm hiệu quả hoạt động của Đội thanh niên tình nguyện; cập nhật kịp thời, niêm yết công khai thủ tục hành chính mới được công bố, điều chỉnh, bổ sung; thực hiện tốt tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị có phát sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước thuộc huyện; thực hiện tốt sử dụng phần mềm quản lý văn bản mới, trao đổi thông tin qua mail công vụ; cập nhật thông tin, công tác chỉ đạo điều hành, hoạt động cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử huyện; vận hành phần mềm một cửa điện tử kịp thời, đúng quy trình./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng