Xuất bản thông tin

null Tập huấn kỹ thuật nuôi bò cho nông dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn kỹ thuật nuôi bò cho nông dân

            Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng phối hợp với Hội Nông dân xã Bình Phú vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò vỗ béo và bò sinh sản cho 32 nông dân ấp Thống Nhất, xã Bình Phú.

Lớp tập huấn kỹ thuật nuôi bò

            Trong thời gian 15 ngày, bà con nông dân được kỹ sư Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Hồng hướng dẫn cách chăm sóc bò, nhất là bò sinh sản, kỹ thuật làm chuồng trại, chuẩn đoán bệnh cho bò, sử dụng các loại thuốc, vắc sin phòng bệnh, kỹ thuật tiêm chích khi bò bệnh....

            Thông qua lớp tập huấn, giúp cho nông dân có thêm kiến thức, để áp dụng trong chăn nuôi bò vỗ béo và bò sinh sản đạt hiệu quả cao./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh