Xuất bản thông tin

null Phát triển Ngành hàng chăn nuôi trên địa bàn

Chi tiết bài viết Tin tức

Phát triển Ngành hàng chăn nuôi trên địa bàn

Hiện nay, các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Tân Hồng đang tập trung nâng cao chất lượng đàn, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi thông qua công tác gieo tinh nhân tạo, tiêm vắc xin phòng bệnh, đặc biệt là áp dụng các biện pháp chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm theo hướng an toàn, góp phần hạn chế dịch bệnh, giúp ngành chăn nuôi phát triển ổn định và bảo vệ môi trường. Hiện tổng đàn đàn heo của huyện là trên 22.000 con; đàn gia cầm gần 720.000 con, riêng đàn trâu, bò trên 16.000 con, trong đó có gần 14.000 con bò và 2.000 con trâu.

Ảnh: Người dân chăm sóc đàn bò

Phát triển đàn trâu, bò là một trong 2 ngành hàng chủ lực của huyện trong thực hiền Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, do đó, để tạo điều kiện thuận lợi trong việc mua bán, Huyện thành lập có 03 Tổ hợp tác chăn nuôi bò xã Tân Hộ Cơ; xã Tân Công Chí và tổ hợp tác nuôi bò xã Bình Phú, với 119 thành viên  tham gia, bên cạnh Chợ trâu, bò Tân Hồng đi vào hoạt động đã giúp cho việc mua bán trâu, bò giữa người dân, công ty, doanh nghiệp, thương lái được thuận lợi dễ dàng hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển./.

 BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh