Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền và phổ biến pháp luật năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên truyền và phổ biến pháp luật năm 2020

Sáng ngày 18/9/2020, UBND huyện Tân Hồng tổ chức hội nghị tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho các đại biểu là lãnh đạo và công chức các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo UBND và Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trên địa bàn Huyện.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu được lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện và lãnh đạo Công an huyện thông tin các nội dung chủ yếu trong Nghị định 106 ngày 14/9/2020 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67 ngày 27/6/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; Nghị định 49 ngày 17/4/2020 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án Hình sự về tái hòa nhập cộng động; Nghị định 59 ngày 01/7/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thi hành án hình sự…

Hội nghị, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, đồng thời vận dụng vào thực tế để thực hiện tốt các công việc tại cơ quan, đơn vị đang công tác./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Chí Dũng