Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền về bảo vệ môi trường năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên truyền về bảo vệ môi trường năm 2020

Sáng ngày 18/9/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Hồng phối hợp với Phòng Tài Nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị chuyên đề tuyên truyền bảo vệ môi trường năm 2020. Tham dự hội nghị có trên 50 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn trong Huyện.

Tại đây, các chị em được nghe báo cáo về thực hiện công tác quản lý môi trường trên địa bàn huyện, được hướng dẫn cách thức tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường tại địa phương. Ngoài ra, tại hội nghị các chị em còn thảo luận làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, lồng ghép vào mô hình xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và được phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Hội nghị, nhằm trang bị cho chị em phụ nữ những kiến thức về công tác bảo vệ môi trường, từ đó mỗi chị em trở thành một tuyên truyền viên, đóng góp cho địa phương nhiều ý tưởng hay, sáng tạo để cả cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường./.

Thùy Dung