Xuất bản thông tin

null Tập huấn, hướng dẫn Quyết định số 548 của UBND Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn, hướng dẫn Quyết định số 548 của UBND Tỉnh

Chiều ngày 21/9/2020, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tân Hồng phối hợp Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Tân Hộ Cơ tổ chức tập huấn, hướng dẫn Quyết định số 548 của UBND Tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn và trình tự đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Tân Hồng năm 2020. Đối tượng tham dự là: Trưởng ban, Phó Trưởng ban tất cả các ngành thành viên Ban Công tác xã; thành viên Ban vận động các ấp; Tổ trưởng các Tổ nhân dân tự quản; Chủ tịch công đoàn cơ sở các đơn vị trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học và THCS trên địa bàn xã.

Tại đây, Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào Huyện hướng dẫn chi tiết chấm điểm để đánh giá, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, thời gian đánh giá và công nhận các danh hiệu. Bên cạnh, còn nêu lên một số trường hợp không được xét danh hiệu gia đình văn hóa; không tổ chức xét riêng danh hiệu “Gia đình học tập” mà lồng ghép trở thành một trong những tiêu chí của danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Hiện, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tân Hồng tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn Quyết định số 548 của UBND Tỉnh tại các xã, thị trấn trong huyện đến hết ngày 25/9/2020./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng