Xuất bản thông tin

null Trực tuyến về công tác tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt 2 năm 2020

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Trực tuyến về công tác tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt 2 năm 2020

Sáng ngày 22/9/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp trực tuyến tại 12 điểm cầu ở các huyện - thị - thành phố trong Tỉnh về công tác tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt 2 năm 2020. Chủ trì, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, ông Mai Văn Siêng - Chủ tịch UBND Huyện và các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo - việc làm và Xuất khẩu lao động Huyện.

Các đại biểu được nghe đại diện Sở Lao dộng Thương binh và Xã hội tỉnh báo cáo kết quả công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 9 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch tuyển chọn lao động những tháng cuối năm 2020 gồm Công ty Cổ phần XKLĐ Tracodi phối hợp Nghiệp đoàn Kobe tuyển 200 lao động; Công ty TNHH Nhật Huy Khang phối hợp nghiệp đoàn Business Fronter, Nghiệp đoàn Kyoei, Nghiệp đoàn Gunm tuyển 250 lao động và Công ty TNHH Sen Đại Dương phối hợp nghiệp đoàn Tokyo Chusho, Tokyo Kigyo, Nghiệp đoàn Cyber Net tuyển 200 lao động, đối tượng tham gia lao động nam, nữ tuổi từ 18 đến 30. Trong đó, chỉ tiêu xuất khẩu lao động hằng năm tỉnh giao cho huyện Tân Hồng là 47 lao động; Tân Hồng chuẩn bị nguồn lao động dự tuyển tại Công ty Cổ phần XKLĐ Tracodi phối hợp Nghiệp đoàn Kobe là 59 lao động và Chỉ tiêu tuyển chính thức của Nghiệp đoàn là 39 lao động.

Để hoàn thành các chỉ tiêu về công tác tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt 2 năm 2020, Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UND tỉnh chỉ đạo  UBND các huyện – thị - thành phố trong tỉnh cần có sự phối hợp với nhịp nhàn các ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động người lao động tham gia đăng ký tham gia các thị trường đang tuyển dụng. Tập trung tuyên truyền, vận động trong lực lượng học sinh mới tốt nghiệp THPT không tiếp tục học lên cao đẳng, đại học hay các trường nghề tham gia đi làm việc tại Nhật Bản để được tiếp cận, học tập, nắm bắt những công nghệ tiên tiến, trở về phục vụ tỉnh nhà sau khi hoàn thành thời gian hợp đồng lao động. Trong quá trình vận động phải tổ chức thực hiện chặt chẽ, nhịp nhàng và có trách nhiệm giữa các đơn vị có liên quan, chú ý vấn đề thông tin chính xác về tình hình và diễn biến của dịch bệnh Covid - 19 để người lao động, các em học sinh và gia đình an tâm, mạnh dạn đăng ký tham gia./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh