Xuất bản thông tin

null “Đồng hành cùng nhân dân” kỳ thứ 9 năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

“Đồng hành cùng nhân dân” kỳ thứ 9 năm 2020

Ngày 26/9/2020, UBND huyện Tân Hồng tổ chức chương trình “Đồng hành cùng nhân dân” trên sóng phát thanh kỳ thứ 9 năm 2020, với chủ đề “Nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động xây dựng”. Diễn giả đồng hành cùng chương trình là Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Trong thời gian 60 phút phát sóng, chương trình đã tiếp nhận nhiều lượt câu hỏi của người dân quan tâm gọi đến đặt câu hỏi với diễn giả, nội dung xoay quanh những vấn đề: Những chính sách của Đảng và Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới; các tiêu chí để nâng cao chất lượng; các chương trình, chính sách giúp người nông dân trong sản xuất thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp; tổ chức sản xuất gắn với liên kết các công ty, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm hàng hóa; Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xây dựng nhà ở, đường giao thông, chợ, thu nhập người dân, môi trường...cũng được thính giả quan tâm.

 Các câu hỏi tiếp nhận đã được diễn giả giải đáp cụ thể, giúp cho người dân nắm rõ hơn về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hoàn thiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong quá trình xây dựng nông thôn mới./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thùy Dung