Xuất bản thông tin

null Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND Huyện với Thường trực HĐND xã, thị trấn quý III năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND Huyện với Thường trực HĐND xã, thị trấn quý III năm 2020

Chiều ngày 28/9/2020, Thường trực HĐND huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND xã, thị trấn quý III năm 2020. Ông Lê Hoàng Việt, Chủ tịch HĐND Huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với Thường trực HĐND và UBND để tiếp xúc cử tri, đồng thời nêu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng. Bên cạnh, công tác thẩm tra, giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND; công tác chuẩn bị, tổ chức điều hành kỳ họp HĐND và công tác thảo luận, chất vấn tại kỳ họp cũng được các đại biểu đóng góp và làm rõ thêm mội số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn chia sẻ một số kinh nghiệm trong tổ chức, hoạt động của HĐND thông qua các bài tham luận như: HĐND xã Tân Hộ Cơ tham luận về “Các hoạt động tiếp xúc cử tri, đánh giá những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức kỳ họp HĐND trong thời gian tới”; “Thực trạng hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban của HĐND xã An Phước”; HĐND xã Tân Thành A tham luận về “Thực trạng trong công tác điều hành và hoạt động chất vấn, trả lời chất tại kỳ họp và giải pháp thực hiện thời gian tới”; “Đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác thẩm tra của các Ban HĐND” của HĐND xã Tân Công Chí; HĐND thị trấn Sa Rài “Thuận lợi, khó khăn công tác tổ chức kỳ họp HĐND, những kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng chất lượng công tác tổ chức kỳ họp HĐND”; HĐND xã Tân Phước trình bày tham luận “Thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong công tác tiếp xúc cử tri”./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng