Xuất bản thông tin

null Đánh giá kết quả thực hiện Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện, giai đoạn 5 (2018 - 2020)

Chi tiết bài viết Tin tức

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện, giai đoạn 5 (2018 - 2020)

Sáng ngày 30/9/2020, Ban Quản lý Dự án 174 Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 đánh giá kết quả thực hiện Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện làm việc tại vùng dự án khu Kinh tế - Quốc phòng Tân Hồng, giai đoạn 5 (2018 - 2020). Đến dự, có lãnh đạo Ban Quản lý dự 174 Bộ quốc phòng, Thủ trưởng các cơ quan khu 9; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp; ông Lý Văn Giàu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Huỳnh Văn Nhã, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng.

Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện làm việc tại tại vùng dự án khu Kinh tế - Quốc phòng Tân Hồng, giai đoạn 5 (2018 - 2020) tiếp nhận 16 trí thức trẻ tình nguyện thuộc thuộc các ngành quản lý đất đai; xây dựng, giao thông, điện gia dụng, y dược, công nghệ thông tin, nông nghiệp…tăng cường về các địa phương trên địa bàn. Các trí thức trẻ tình nguyện tham gia cùng với chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện các công việc như nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp. Nổi bật là tư vấn kỹ thuật sản xuất cho nhân dân chuyển từ sản xuất 3 vụ lúa/năm sang sản xuất 2 vụ lúa – 01 vụ màu; chuyển đổi cơ cấy cây trồng từ lúa sang trồng hoa màu và cây ăn trái có giá trị kinh tế; hỗ trợ và dạy kèm cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong vùng dự án…cùng với địa phương khám, điều trị bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo và nhân dân Campuchia; đồng thời tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phòng chống bệnh CoVid – 19; bệnh sốt xuất huyết, phòng chống tay chân miệng, phòng chống tệ nạn ma túy, HIV/AIDS và tham gia công tác xã hội khác…

Giai đoạn 6 (2020- 2020) Ban Quản lý Dự án 174 Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 tiếp tục phối hợp với các cấp, chính quyền địa phương triển khai xét và phê duyệt tuyển chọn các trí thức trẻ tham gia vào Dự án, tập trung phát huy vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo của trí thức trẻ tham gia cùng với quân đội phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm gắn với củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu kinh tế - quốc phòng Tân Hồng.

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 Tân Hồng khen thưởng cho 01 tập thể và 13 trí thức trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 5 (2018 - 2020)./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng