Xuất bản thông tin

null Thảo luận, góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội Đảng các cấp

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Thảo luận, góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội Đảng các cấp

Sáng ngày 06/10/2020, Tổ đại biểu đơn vị huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị thảo luận, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI.

Tham dự có đồng chí Lê Thành Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đa số đại biểu thống nhất dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kết cấu của các báo cáo dễ theo dõi, thể hiện được quá trình phát triển đất nước, biện pháp phát triển đất nước trong tương lai. Song song đó, các đại biểu cũng cơ bản thống nhất với dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI; phần nội dung văn kiện phản ánh đầy đủ những kết quả đạt được; những nhiệm vụ và giải pháp đề ra phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng đề nghị bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi một số từ ngữ trong văn kiện, tránh sự lặp lại nhiều lần để văn kiện Đại hội được khái quát, ngắn gọn và đầy đủ hơn… 

BT: Thùy Dung + Ảnh: Chí Dũng