Xuất bản thông tin

null Tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Trang chủ Tuyên truyền

Tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số: 124/KH-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Huyện về tập huấn công tác xử phạt vi phạm hành chính năm 2020. Sáng ngày 07 tháng 10 năm 2020, Phòng Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn công tác xử phạt vi phạm hành chính năm 2020

Đến dự có bà Đặng Ngọc Nam – Phó Trưởng phòng Tư pháp (báo cáo viên pháp luật huyện). Cùng tham dự có 74 đồng chí là Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện, công chức phụ trách nghiệp vụ lập biên bản XPVPHC của các phòng, ban, ngành huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Công chức tư pháp hộ tịch, tư pháp pháp chế, Trưởng Công an và Công an viên phụ trách xử phạt lĩnh vực hình sự (ANTT) và giao thông, công chức VPTK, công chức địa chính-XD các xã, thị trấn đến dự.

(Quan cảnh hội nghị)

Tại buổi tập huấn, bà Đặng Ngọc Nam - Phó Trưởng phòng Tư pháp (báo cáo viên pháp luật huyện) đã giới thiệu tóm tắt về trình tự, thủ tục trong công tác xử phạt VPHC theo luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Các hình thức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả và một số nội dung có liên quan đến công tác xử lý VPHC; Triển khai các Nghị định có liên quan đến công tác xử phạt VPHC; Hướng dẫn lập các mẫu biểu (biên bản, quyết định..).

(Bà Đặng Ngọc Nam – Phó Trưởng phòng Tư pháp)

Phần thảo luận có nhiều đại biểu ý kiến xoay quanh những vấn đề liên quan đến công tác xử phạt vi phạm hành chính, thông qua đó Ban tổ chức đã trả lời những ý kiến của các đại biểu, đa số đều thống nhất cao với việc giải trình của Ban tổ chức.

Sau Hội nghị, các đại biểu đã nắm được những nội dung cơ bản mà báo cáo viên pháp luật huyện đã triển khai, tập huấn và được giải đáp những thắc mắc một cách thỏa đáng.

Phòng Tư pháp