Xuất bản thông tin

null Tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn Huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn Huyện

            Sáng ngày 07/10/2020, UBND huyện Tân Hồng tổ chức tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn Huyện, cho công chức phụ trách nghiệp vụ của các phòng, ban, ngành Huyện; cán bộ phụ trách của các Đội nghiệp vụ Công an huyện; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Tư pháp - Pháp chế; Công chức Văn phòng - Thống kê, Công chức Địa chính - Xây dựng; Trưởng Công an và Công an viên phụ trách công tác xử phạt vi phạm hành chính xã, thị trấn.

            Tại đây, Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện thông tin chi tiết về các Nghị định của Chính phủ như: Nghị định số 19 về Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 166 Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Nghị định 97 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81, ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh, còn trao đổi và hướng dẫn thực hiện lập các biểu mẫu, biên bản, quyết định... trong thực thi nhiệm vụ.

Thông qua buổi tập huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và công chức phụ trách công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng giải quyết, xử lý các vi phạm hành chính đảm bảo đúng theo quy định, góp phần thực hiện hiệu quả các Nghị định của Chính phủ và Luật Xử lý vi phạm hành chính tại địa phương./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng