Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 2 khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 2 khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 09/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hồng khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 2. Đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.  

Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng đảng 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020; Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2021 và Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ khoá VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ khoá VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;  Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2020; Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ Huyện uỷ giữa 02 kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự thống nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện. Đồng thời,  đề nghị các đồng chí Huyện uỷ viên khoá VII trên cơ sở nhiệm vụ được phân công phấn đấu hoàn thành tốt chức trách được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VII đã đề ra./.

BT: Thùy Dung + QP: Chí Dũng