Xuất bản thông tin

null Hội nghị điển hình Nông dân tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2015 - 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị điển hình Nông dân tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2015 - 2020

Sáng ngày 09/10/2020, Hội Nông dân huyện Tân Hồng tổ chức hội nghị điển hình Nông dân tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2015 - 2020. Đến dự hội nghị có bà Phan Thị Kim Nhung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp; Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; ông Đinh Văn Đậm, Chủ tịch Hội Nông dân Việt nam huyện Tân Hồng.

Trong 5 năm qua, các cấp hội trong huyện đã tập trung triển khai, quán triệt và tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ hội viên nông dân và nhân dân, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút, động viên hội viên, nông dân trong huyện hưởng ứng, tham gia. Các phong trào: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh diễn ra sôi nổi, đều khắp. Hội viên, nông dân các địa phương khai thác thế mạnh, tiềm năng, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.

Hội nghị tiếp tục đề ra hương hướng nhiệm vụ từ nay đến năm 2025: Các cấp Hội Nông dân huyện tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức thực hiện tốt vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân. Tích cực vận động cán bộ hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, kịp thời phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua do hội phát động. Nhân rộng các mô hình điển hình tiêu biểu làm kinh tế có hiệu quả bằng nhiều hình thức. Phát động các phong trào thi đua góp phần xây dựng và phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả bền vững có năng suất chất lượng và sức cạnh tranh cao. Tuyên truyền vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới với phương châm “dân biết, dân bàn, dân thực hiện, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Tiếp tục tuyên truyền hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội…

Dịp này có 05 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc điển hình tiên tiến trong phong trào Hội nông dân 2015 - 2020 được UBND huyện khen thưởng./.

BT: Thùy Dung + QP: Chí Dũng