Xuất bản thông tin

null Dự buổi nói chuyện chuyên đề “Người nông dân chuyên nghiệp”

Chi tiết bài viết Tin tức

Dự buổi nói chuyện chuyên đề “Người nông dân chuyên nghiệp”

Sáng ngày 13/10/2020, UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Người nông dân chuyên nghiệp”, buổi nói chuyện được trực tuyến tại 11 điểm cầu của 7 huyện và 4 điểm cụm liên xã trong tỉnh. Đến dự tại điểm cầu huyện Tân Hồng có ông Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Phạm Văn Thanh, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện cùng các đồng chí là lãnh đạo phòng NN & PTNT huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu Chiến binh, Huyện đoàn, Ban Chủ nhiệm Hội quán, Hợp tác xã, Tổ Hợp tác và một số hộ dân dự kiến tham gia thực hiện mô hình trên địa bàn huyện.

            Tại buổi nói chuyện, các đại biểu được nghe triển khai các chuyên đề về: Nội dung thực hiện mô hình “Người nông dân chuyên nghiệp”; về canh tác nông sản; vai trò của khoa học và công nghệ trong nâng cao chuỗi giá trị nông sản; lợi ích khi tham gia Hợp tác xã và xu thế thị trường tiêu thụ nông sản hiện nay.

Qua buổi nói chuyện nhằm nâng cao năng lực, thay đổi nhận thức của nông dân trong sản xuất và tham gia quản trị xã hội, thực hiện vai trò tự chủ, tự quản trong sản xuất và đời sống tại cộng đồng. Bên cạnh đó, kịp thời định hướng, hỗ trợ nông dân tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; áp dụng hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản bền vững, có giá trị kinh tế cao, thân thiện với môi trường, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống, bảo đảm sức khỏe và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đặc biệt là từng bước chuyển đổi nhận thức tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các đề án trọng tâm của tỉnh gắn với phong trào thi “Đoàn kết sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” do UB.MTTQ Việt Nam phát động./.           

Thùy Dung