Xuất bản thông tin

null Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính Phủ về công tác văn thư và hướng dẫn lập hồ sơ công việc

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính Phủ về công tác văn thư và hướng dẫn lập hồ sơ công việc

Sáng ngày 14/10/2020, UBND huyện Tân Hồng phối hợp với Sở Nội vụ Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính Phủ về công tác văn thư và hướng dẫn lập hồ sơ công việc, cho lãnh đạo các phòng, ban; công chức, viên chức văn thư thuộc các phòng ban chuyên môn; đơn vị sự nghiệp; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, công chức Nội vụ - văn thư các xã, thị trấn; Hiệu trưởng và viên chức phụ trách văn thư các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn. Đến dự có ông Đoàn Việt Tân, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Tân Hồng.

Tại đây, ông Trần Minh Lý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp hướng dẫn những nội dung cơ bản Nghị định số 30 của Chính phủ về công tác văn thư gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư theo nguyên tắc công tác văn thư được thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật và có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. Bên cạnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp còn thông tin chi tiết Thông tư số 01, ngày 16/4/2020 của Bộ Nội vụ về bãi bỏ 3 Thông tư gồm: Thông tư số 01, ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Thông tư số 07, ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và Thông tư số 01, ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức.

Qua triển khai Nghị định số 30 của Chính phủ công tác văn thư và hướng dẫn lập hồ sơ công việc, giúp cho lãnh đạo huyện - xã, thị trấn, công chức, viên chức văn thư cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, để áp dụng trực tiếp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hoạt động quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh