Xuất bản thông tin

null Kiểm tra hoạt động quảng cáo, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra hoạt động quảng cáo, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 14/10/2020, Đoàn kiểm tra Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đến huyện Tân Hồng kiểm tra các loại hình quảng cáo và công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng đi với Đoàn có lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Hồng.

Đoàn tiến hành kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Các pano, biển hiệu, băng rôn quảng cáo, hình ảnh triển lãm tuyên truyền về những thành tựu kinh tế - xã hộ, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng; các hoạt động quảng cáo như: Bảng quảng cáo ngoài trời, panô, biển hiệu, băng rôn quảng cáo của tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện. Ngoài ra, Đoàn còn kiểm tra việc thực hiện quy trình đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa; công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các quy trình đánh giá và công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khóm văn minh đô thị”, “Ấp văn hóa nông thôn mới”; việc tổ chức đánh giá, chấm điểm Bảng Tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, “Khóm văn minh đô thị”, “Ấp văn hóa nông thôn mới”…

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận và đánh giá cao công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Huyện; công tác bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” được huyện thực hiện đều đặn thường xuyên, quá trình thực hiện đảm bảo công khai dân chủ có tác dụng thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển. Riêng đối với các hoạt động quảng cáo, huyện cần tiếp tục rà soát, thống kê và xử lý tháo dở đối với các biển quảng cáo không đảm an toàn và yêu cầu các tổ chức cá nhân thực hiện đúng thủ tục cấp phép về quảng cáo  nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong hoạt động quảng cáo, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự và tạo vẽ mỹ quan trên địa bàn./.

Thùy Dung