Xuất bản thông tin

null Điện lực Tân Hồng hội nghị khách hàng năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Điện lực Tân Hồng hội nghị khách hàng năm 2020

Chiều ngày 15/10/2020,  Điện lực Tân Hồng tổ chức hội nghị khách hàng năm 2020 để thông tin đến khách hàng tình hình cung cấp điện, đầu tư cải tạo lưới điện và dịch vụ khách hàng trong thời gian qua.

Tại hội nghị, lãnh đạo Điện lực Tân Hồng báo cáo trước hội nghị khách hàng những kết quả đạt được trong 09 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện những tháng còn lại trong năm 2020. Đặc biệt, là việc cung cấp điện an toàn và ổn định phục vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện trên 79.000.000kWh, giảm 2% so với cùng kỳ, đầu tư xây dựng mới 2,864km lưới điện, nâng cấp và cải tạo trên 1,898km đường dây lưới điện hạ thế và sửa chữa lưới điện các công trình trên địa bàn kinh phí gần 02 tỷ đồng. Để đáp ứng nhu cầu cấp điện cho khu vực huyện Tân Hồng, thời gian tới Ngành Điện sẽ đầu tư xây dựng mới đường dây 110kV Hồng Ngự - Tân Hồng - Vĩnh Hưng và trạm 110kV Tân Hồng với tổng mức đầu tư là 217 tỷ đồng, công trình dự kiến đóng điện trong năm 2021.

Tại hội nghị, khách hàng còn chia sẻ những thông tin cũng như các ý kiến đóng góp với Điện lực như: Tư vấn kịp thời cho khách hàng những điều khoản khi tham gia sử dụng điện lưới và điện năng lượng mặt trời, giá điện và được lãnh đạo Điện lực huyện giải đáp trực tiếp những ý kiến, kiến nghị của khách hàng/.

Thùy Dung