Xuất bản thông tin

null Sinh hoạt Chuyên đề về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Chi tiết bài viết Tin tức

Sinh hoạt Chuyên đề về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Sáng ngày 19/10/2020, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng và Phòng Văn hóa Thông tin huyện tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho các đại biểu là Công chức văn hóa xã hội, Cán bộ truyền thanh và đại diện các Chi, Tổ hội các xã, thị trấn trong huyện.

Các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt được Thạc sĩ Nguyễn Minh Tương - Chi cục Trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh giới thiệu nội dung hoạt động về Dân số - Phát triển trong tình hình mới theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hoạt động nâng cao chất lượng dân số như: Tầm soát, chẩn đoán bệnh tật trước sinh, duy trì mức sinh thay thế trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khóm, ấp, xã văn hóa nông thôn mới. Ngoài ra Chi cục Trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh còn thảo luận và chia sẻ đến các đại biểu những nội dung liên quan đến vấn đề về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Buổi sinh hoạt chuyên đề, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa thông tin; các ban, ngành; các tổ chức đoàn thể; đoàn viên, hội viên, lực lượng tình nguyện viên, tuyên truyền viên công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

BT: Thùy Dung + QP: Chí Dũng