Xuất bản thông tin

null Đồng hành cùng nhân dân trên sóng phát thanh Kỳ thứ 10 năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng hành cùng nhân dân trên sóng phát thanh Kỳ thứ 10 năm 2020

Sáng ngày 31/10/2020, UBND huyện Tân Hồng tổ chức chuyên mục “Đồng hành cùng nhân dân” trên sóng phát thanh kỳ thứ 10 năm 2020, chủ đề Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và công tác kế hoạch hoá gia đình”, các diễn giả tham gia là bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Trung tâm y tế huyện và bác sĩ Chuyên khoa I Thái Minh Tuấn, Trường Phòng y tế huyện.

Diễn giả trả lời trực tiếp trên sóng phát thanh

Trong thời gian 60 phút phát sóng, chương trình tiếp nhận nhiều câu hỏi của người dân gọi điện đến tham gia đặt câu hỏi với chương trình, với các vấn đề quan tâm như: công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện; cách quản lý và xử lý các cơ sở sản xuất thực phẩm bẩn gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng; công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch CoVid – 19; công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hoá gia đình...những câu hỏi được diễn giả trả lời trực tiếp trên sóng phát thanh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Phòng VHTT huyện dự

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng