Xuất bản thông tin

null Dự hội nghị trực tuyến tập huấn công tác đăng ký biện pháp bảo đảm

Chi tiết bài viết Tin tức

Dự hội nghị trực tuyến tập huấn công tác đăng ký biện pháp bảo đảm

Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác đăng ký biện pháp bảo đảm cho cán bộ làm công tác đăng ký biện pháp bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Tân Hồng có lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện, cán bộ làm công tác đăng ký Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được thông tin một số nội dung cơ bản và những điểm mới của Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính Phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Qua hội nghị tập huấn, giúp các đại biểu cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; cũng như bước đầu giải quyết được các vướng mắc gặp phải trong hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để áp dụng vào thực tế công tác của mình./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Tiến Thịnh