Xuất bản thông tin

null Tập huấn nghiệp vụ công tác ngoại ngành năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn nghiệp vụ công tác ngoại ngành năm 2020

Sáng 03/11/2020, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác ngoại ngành cho các đại biểu là cán bộ Hội, Đoàn thể nhận ủy thác cấp xã; cán bộ Ban giảm nghèo; Trưởng ấp, khóm; thành viên Ban Quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giới thiệu tóm tắt hoạt động tín dụng chính sách và các chương trình cho vay; nhiệm vụ Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã; các chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện tại huyện; phương thức ủy thác cho vay thông qua các Tổ chức chính trị - xã hội; chức năng nhiệm vụ của Ban giảm nghèo cấp xã và và Trưởng ấp, khóm trong hoạt động tín dụng chính sách và nghiệp vụ Tổ tiết kiệm và vay vốn…

Qua tập huấn nhằm giúp các đại biểu nắm vững phương thức hoạt động, quy trình, thủ tục vay vốn, các chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, quyền lợi và nghĩa vụ khi vay vốn, từ đó từng bước nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và an sinh xã hội tại huyện nhà./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Tiến Thịnh