Xuất bản thông tin

null Tập huấn giới thiệu các công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn giới thiệu các công cụ cải tiến năng suất chất lượng

            Sáng ngày 04/11/2020, UBND huyện Tân Hồng tổ chức tập huấn giới thiệu “Nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và công cụ nâng cao năng suất chất lượng” cho các đại biểu Hội Nông dân Huyện; Hội Liên hiệp phụ nữ Huyện; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Các công ty, doanh nghiệp, Hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn Huyện.

            Các đại biểu dự tập huấn được đại diện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Tháp giới thiệu các công cụ cải tiến năng suất chất lượng; mục đích, yêu cầu khi áp dụng hệ thống quản lý và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng; các yêu cầu khi áp dụng hệ thống quản lý và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng; lợi ích khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Các khái niệm về cải tiến thường xuyên, một vài lợi ích của cải tiến thường xuyên, quy trình thực hành năng suất và các nguyên tắc thao tác hiệu quả.

            Qua tập huấn, giúp các đại biểu hiểu rõ hơn cách tiếp cận và áp dụng những giải pháp tiên tiến trên cơ sở áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng vào thực tế hoạt động của đơn vị mình./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Tiến Thịnh