Xuất bản thông tin

null Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

            Sáng ngày 10/11/2020, UBND huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 năm 2020.  Ông Huỳnh Văn Nhã, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

            Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 có chủ đề “Toàn ngành Tư pháp nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

            Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND nêu lên ý nghĩa ngày Pháp luật Việt Nam, ngày 9/11 hàng năm được chọn là Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; đồng thời giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Tiến Thịnh