Xuất bản thông tin

null Dự hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ

Chi tiết bài viết Tin tức

Dự hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ

            Sáng ngày 12/11/2020, Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội hội học tập, giai đoạn 2012 - 2020” và triển khai Kế hoạch 132/KH-UBND, ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Tân Hồng có các đồng chí: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UB.MTTQ Việt Nam huyện, Hội LHPN huyện, Liên đoàn Lao động, Huyện đoàn, Công an, Quân sự, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, Phòng NN & PTNT , Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Hội khuyến học & Khoa học lịch sử, Trung tâm Văn hóa Thể thao & Truyền thanh, các Trường THCS - THPT và UBND các xã, thị trấn.

            Qua đánh giá, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và địa phương góp phần mang lại hiệu quả trong việc xây dựng xã hội học tập, phong trào khuyến học khuyến tài được đẩy mạnh, nhận thức và tầm quan trong của việc họp tập suốt đời trong nhân dân ngày càng được nâng cao. Các Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng cấp xã, nhà văn hóa ấp đựơc đầu tư xây mới, nâng cấp, bước đầu đã phát huy hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu học tập và sinh hoạt, vui chơi, giải trí của người dân nông thôn. Hiện toàn tỉnh có 100% Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng cấp xã, phường, thị trấn. Năm 2020, gia đình học tập đạt trên 84%, dòng họ học tập đạt gần 79%, cộng đồng học tập ấp khóm đạt gần 95%, đơn vị học tập đạt trên 91%. Hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành liên quan tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đới” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Duy trì các hoạt động như: Tuần lễ “Sách và văn hóa đọc”,  chương trình “Hè vui đọc sách”, thi “Gia định đọc sách”, chương trình “Chuyến xe tri thức” phục vụ bà con nhân dân các xã biên giới. Bên cạnh đó, chất lượng thông tin tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập từng bước được nâng cao theo hướng thiết thực và hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

            Dịp này, Huyện Tân Hồng có 01 tập thể và 01 cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xây dựng xã hội học tập”, giai đoạn 2012 - 2020./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Tiến Thịnh