Xuất bản thông tin

null Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Nhân đầu tiên được thành lập từ Hội quán

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Nhân đầu tiên được thành lập từ Hội quán

            Chiều ngày 11/11/2020, UBND xã Tân Phước tổ chức ra mắt Hợp tác xã Nghĩa Nhân, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây là Hợp tác xã đầu tiên của huyện Tân Hồng được thành lập từ Hội quán. Đến dự có ông Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Huỳnh Văn Nhã, Phó Chủ tịch UBND huyện.

            Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Nhân được thành lập với sự tham gia của 32 thành viên, dự kiến vốn điều lệ là là 100 triệu đồng, hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Hợp tác xã hoạt động sản xuất, kinh doanh với 08 ngành nghề, bao gồm: Sản xuất kinh doanh lúa giống, dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ sau thu hoạch, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa, dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ, dịch vụ cho vay tín dụng nội bộ và dịch vụ bơm tưới, tiêu trong nông nghiệp.

Mục tiêu và chiến lược của Hợp tác xã là giúp các thành viên khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nông sản; tạo mối liên kết cho thành viên Hợp tác xã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất; làm đầu mối vận động nhân dân tích cực tham gia kinh tế tập thể, phát triển bền vững góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi ra mắt, Hợp tác xã đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên, Ban Kiểm soát 03 thành viên, ông Đặng Văn Bé Hai được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng thời, thông qua Điều lệ hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh Hợp tác xã với sự tán thành 100% thành viên.

            Phát biểu nhân ngày đầu ra mắt Hợp tác xã Nghĩa Nhân, ông Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Các thành viên Hợp tác xã cần tiếp tục học tập và đào tạo để nâng cao năng lực và trình độ quản lý; đồng thời, tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng chung của thành viên về kinh tế, đời sống, phục vụ và hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thêm lợi ích cho các thành viên, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Chí Dũng