Xuất bản thông tin

null Nói chuyện chuyên đề “Chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp làm việc của cán bộ, công chức”

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Nói chuyện chuyên đề “Chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp làm việc của cán bộ, công chức”

            Sáng ngày 13/11/2020, ông Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Hồng có buổi nói chuyện chuyên đề “Chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp làm việc của cán bộ, công chức” với các đồng chí Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và các phòng, ban, ngành huyện.

            Tại buổi nói chuyện, ông Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chia sẻ những nội dung xoay quanh các vấn đề chung về phương pháp làm việc, về năng lực làm việc, bao gồm kiến thức được đào tạo, tập huấn, học tập kinh nghiệm và tự học; những kỹ năng nói, viết, thực hành và làm việc nhóm…

            Qua buổi nói chuyện nhằm giúp các đồng chí cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và các phòng, ban, ngành huyện xây dựng, đổi mới phong cách làm việc theo hướng năng động, khoa học, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc./. 

BT: Thùy Dung + Ảnh: Chí Dũng