Xuất bản thông tin

null Tiếp và làm việc với Đoàn công tác BHXH tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác BHXH tỉnh Đồng Tháp

            Sáng ngày 17/11/2020 Đoàn Công tác BHXH tỉnh Đồng Tháp do bà Huỳnh Nguyễn Phương Oanh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện Tân Hồng về kết quả thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2020. Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện tiếp và làm việc với Đoàn.

            Theo báo cáo của BHXH huyện, tính đến ngày 31/10/2020 số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp là 72.863 người; triển khai thu Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp đạt trên 75% so với dự toán tỉnh giao; số tiền nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp là 265 triệu đồng. Việc quản lý, sử dụng dự toán chi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế luôn đảm bảo quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm y tế. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid - 19 nên công tác phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế bắt buộc chưa khai thác hết người tham gia trong các doanh nghiệp có số lao động lớn.

            Sau khi nghe báo cáo, Bà Huỳnh Nguyễn Phương Oanh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Tháp ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà BHXH huyện Tân Hồng phấn đấu đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, từ nay đến cuối năm, BHXH huyện tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; đôn đốc thu nợ và tiếp tục kiểm soát tốt dự toán khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Song song đó cần chú trọng công tác cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong toàn hệ thống, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Tiến Thịnh