Xuất bản thông tin

null Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

Chiều ngày 20/11/2020,  Đoàn kiểm tra công tác ĐoànVà phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp do ông Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn làm Trưởng đoàn đến huyện Tân Hồng kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. Ông Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp và làm việc với Đoàn.

Qua kiểm tra thực tế tại xã Tân Phước, Ông Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Huyện đoàn đạt được trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, Đoàn yêu cầu trong thời gian tới, Huyện đoàn Tân Hồng tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đồng thời chủ động tham gia đảm nhận, thực hiện các nội dung, công trình, phần việc trong các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tổ chức, năng lực hoạt động của tổ chức Đoàn ở các cấp; nâng cao chất lượng đoàn viên, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Bên cạnh xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác trong phát triển kinh tế, nhất là phong trào thanh niên nông thôn sản xuất kinh doanh giỏi; khai thác nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển thanh niên, hỗ trợ, trang bị kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh niên. Đặc biệt củng cố tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên để công tác Đoàn trong toàn huyện phát huy có hiệu quả, từ đó góp phần cùng với huyện nhà xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội ngày một tốt hơn./.

BT: Thùy Dung + QP: Chí Dũng