Xuất bản thông tin

null Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói chuyện về “Công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh”

Chi tiết bài viết Tin tức

Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói chuyện về “Công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh”

Chiều ngày 24/11/2020, GS,TS. Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương có buổi nói chuyện chuyên đề với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh về “Công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh”. Buổi nói chuyện được truyền hình trực tuyến đến 15 điểm cầu trong tỉnh với sự tham dự của hàng ngàn đại biểu. Chủ trì cuộc nói chuyện chuyên đề tại điểm cầu Hội trường UBND tỉnh có đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Tân Hồng có các đồng chí Huyện uỷ viên; Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện; Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

            GS,TS. Hoàng Chí Bảo đã giới thiệu với đại biểu khái quát cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những bước ngoặt trong quá trình tìm đường cứu nước của Bác. Giáo sư căn cứ vào những tác phẩm và hoạt động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nêu lên những chỉ dẫn của Người về dân vận, phương pháp, phong cách dân vận. Đạo đức là yếu tố “gốc rễ” quyết định sự thành công của người làm công tác DÂN VậN. Đồng thời, phải ửng xử tinh tế, nghiêm nghị nhưng bao dung; gần dân, hiểu dân và giữ uy tín với Nhân dân... Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà tư tưởng nêu lên lý luận mà Bác còn là tấm gương mẫu mực trong việc thực hành công tác dân vận.

            Theo GS,TS. Hoàng Chí Bảo, có một số vấn đề cốt yếu cần thấm nhuần trong nghiên cứu và vận dụng tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dân vận là một tư tưởng lớn, nổi bật, xuyên suốt và nhất quán trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Những chỉ dẫn quý báu của Bác về dân vận không chỉ là tư tưởng mà còn thấm nhuần đạo đức, trở thành phong cách, điển hình nhất là phong cách dân chủ, gắn liền dân chủ với đoàn kết để đạt tới sự đồng thuận. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người nói ít làm nhiều, nói đi đôi với làm; tôn trọng dân nên giữ đúng lời hứa với dân. Noi gương Người, thực hành dân vận là làm cho dân hài lòng về công việc và thái độ của cán bộ, lãnh đạo trong quan hệ với Nhân dân.

            Phát biểu tại buổi nói chuyện chuyên đề, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng bày tỏ tin tưởng, qua buổi nói chuyện về “Công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh sẽ có chuyển biến tích cực hơn. Qua đó, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi phương châm, nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

Trung tâm VHTT&TT