Xuất bản thông tin

null HĐND Huyện giám sát xã Tân Phước cuối năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

HĐND Huyện giám sát xã Tân Phước cuối năm 2020

            Sáng ngày 26/11/2020, Đoàn giám sát HĐND huyện Tân Hồng có buổi giám sát về lĩnh vực đất đai và lĩnh vực giao thông đối với xã Tân Phước cuối năm 2020.

            Theo báo cáo của UBND xã Tân Phước, xã có diện tích tự nhiên trên 4 ngàn ha, công tác phối hợp trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thời gian theo quy định. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn xã, có một vài hộ dân lấn chiếm đất công cộng để xây dựng nhà ở, lều quán; trước tình trạng này UBND xã đã làm việc, lập biên bản cho cam kết tháo dở, di dời, nếu sau thời gian cam kết các hộ dân lấn chiếm không thực hiện việc di dời, trả lại diện tích đất lấn chiếm, UBND xã Tân Phước sẽ tiến hành lập thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng đối với lĩnh vực giao thông, trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã góp phần hoàn thành nhiều dự án, công trình giao thông, nên việc quản lý và sử dụng các công trình giao thông trên địa bàn xã hoạt động tương đối tốt.

            Kết luận buổi giám sát, Đoàn đề nghị trong thời gian tới, xã Tân Phước cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về đất đai cho các tầng lớp nhân dân địa phương; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, địa phương trong thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy trình trong quản lý đất đai và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương; qua đó tạo sự ổn định và phát huy, khai thác các tiềm năng, lợi thế về đất đai của địa phương./.

BT: Thùy Dung + QP: Chí Dũng