Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3 khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3 khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 09/12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hồng khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 3. Ông Lê Thành Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự hội nghị. Đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hồng, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị tập trung thảo luận đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2020 và tiếp tục đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện đạt và vượt 14/17 chỉ tiêu kế hoạch đề ra; thu ngân sách trên địa bàn vượt chỉ tiêu; tiến độ triển khai thực hiện các công trình đầu tư phát triển đạt yêu cầu; thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm và vận động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; hoàn thành các chỉ tiêu ngành Giáo dục năm học 2019 - 2020; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, thực hiện đạt chỉ tiêu Tỉnh giao về công tác tuyển quân năm 2020. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Có 03/17 chỉ tiêu khó đạt so với kế hoạch đề ra, gồm: Chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới; chỉ tiêu về giảm nghèo; chỉ tiêu về giải quyết việc làm.

Tại hội nghị các đại biểu còn thảo luận và cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2020; báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020; báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020;  báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2020; báo cáo tình hình triển khai thực hiện đầu tư phát triển năm 2020 và phương hướng, biện pháp thực hiện năm 2021;  báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân Huyện năm 2020. Tờ trình phân bổ ngân sách năm 2021; tờ trình phân bổ vốn đầu tư năm 2021; tờ trình điều chỉnh Danh mục đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự thống nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện. Đồng thời,  đề nghị các đồng chí Huyện uỷ viên khoá VII trên cơ sở nhiệm vụ được phân công phấn đấu hoàn thành tốt chức trách được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VII đã đề ra./.

BT: Thùy Dung + QP: Tiến Thịnh