Xuất bản thông tin

null Họp Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện”

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện”

            Sáng ngày 15/12/2020, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện” tổ chức cuộc họp thông qua thang điểm cơ quan, đơn vị văn hóa; thang điểm chợ văn minh, chợ nông thôn mới và xét đề nghị khen thưởng phong trào đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2020. Ông Phan Công Luận, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

            Tại cuộc họp, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện báo cáo kết quả phúc tra, chấm điểm cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn huyện và danh sách đề nghị khen thưởng phong trào đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2020. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện báo cáo kết quả chấm phúc tra chợ văn minh, chợ nông thôn mới trên địa bàn huyện.

            Phát biểu kết luận cuộc họp, Ông Phan Công Luận, Phó Chủ tịch UBND huyện giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục rà sát danh sách đề nghị khen thưởng phong trào đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2020 báo cáo UBND huyện để xét khen thưởng kịp thời và đúng đối tượng. Riêng đối với thang điểm chợ văn minh, chợ nông thôn mới, giao cho Phòng Kinh tế & Hạ tầng căn cứ quy định, tiêu chuẩn và trình tự xét chợ văn minh, chợ nông thôn mới báo cáo danh sách chợ đạt chuẩn, báo cáo  UBND huyện nắm, chỉ đạo./.

BT: Thùy Dung + QP: Thanh Tùng