Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021

            Sáng ngày 15/12/2020 Hội người cao tuổi huyện Tân Hồng tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

            Trong năm 2020 Hội người cao tuổi của huyện đã nhiệt tình chủ động, sáng tạo, khắc phục những khó khăn, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng” đạt được một số kết quả tích cực; Hội không ngừng đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; gương mẫu trong sinh hoạt, làm gương sáng cho con cháu noi theo; tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội. Đến nay toàn huyện có 9/9 cơ sở hội, 206 tổ hội, trong năm kết nạo thêm 539 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện 6.960 hội viên; các cấp hội quan tâm xây dựng quỹ hội hơn 1 tỷ đồng nhằm phục vụ vật chất, tinh thần cho người cao tuổi tại địa phương, trong năm có gần 9.000 người cao tuổi được khám chữa bệnh, có trên 1.000 người từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 896 cụ; hỗ trợ cho 573 người cao tuổi neo đơn với số tiền trên 100 triệu đồng, phụng dưỡng thường xuyên cho 10 cụ có hoàn cảnh khó khăn 200 ngàn đồng/tháng.

            Tại hội nghị, Hội người cao tuổi  huyện Tân Hồng tiếp tục đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2021 như: Tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII Ban Chấp hành trung ương Đảng toàn quốc, ngày truyền thống Người Cao tuổi Việt Nam, 5 nội dung phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng”; nắm chắc số người cao tuổi để vận động tham gia vào Hội; phát động phong trào thi đua yêu nước hướng tới Kỷ niêm 80 năm ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam; Thực hiện tháng hành động vì Người cao tuổi theo chủ đề “Chăm sóc phát huy người cao tuổi”…/.

BT: Thùy Dung + QP: Chí Dũng