Xuất bản thông tin

null Tỉnh kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tỉnh kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020

Sáng ngày 17/12/2020, được sự ủy quyền của ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Đoàn kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 tỉnh do ông Trần Minh Lý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó trưởng đoàn đến kểm tra việc thực hiện “Năm dân vận khéo” tại huyện Tân Hồng. Ông Phan Công Luận, Phó Chủ tịch UBND Huyện tiếp và làm việc với Đoàn.

Sau khi đi kiểm tra thực tế việc thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 tại xã Thông Bình, Đoàn có buổi làm việc với UBND huyện. Tại đây, lãnh đạo huyện báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện và xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện, nhận thức của cả hệ thống chính trị về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận nói chung, phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng được nâng cao. Nhiều mô hình phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt là trong năm huyện cho ra mắt 6 Hội quán, nâng tổng số 9 Hội quán hiện có trên địa bàn.

 Ngoài ra, huyện còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh CoVid – 19 trên địa bàn biên giới và nội địa để người dân nhận thức và chung tay đẩy lùi dịch bệnh; Công tác tiếp công dân, đối thoại giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại tố cáo kịp thời...

Qua buổi làm việc, ông Trần Minh Lý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị huyện Tân Hồng đã quan tâm, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhất là dân vận khéo, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục duy trì nhân rộng các mô hình có tính lan tỏa mạnh mẽ, xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; kịp thời giải quyết đơn thư kiến nại, tố cáo của công dân; đổi mới công tác dân vận, hướng mạnh công tác dân vận về cơ sở, theo tinh thần “gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân”; Mặt trận Tổ quốc vá các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò, tham gia phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh...từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của huyện và của Tỉnh.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng