Xuất bản thông tin

null Tập huấn quy trình kỹ thuật sinh sản và ương cá linh ống

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn quy trình kỹ thuật sinh sản và ương cá linh ống

            Sáng ngày 18/12/2020, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Tân Hồng phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình kỹ thuật sinh sản và ương cá linh ống  Cirrhinus jullieni Sauvage, 1878, cho các kỹ sư Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện, cán bộ nông nghiệp các xã, thị trấn và nông dân tham gia sản xuất quy trình nuôi cá trên địa bàn Huyện.

            Tại đây, các đại biểu được nghe giới thiệu đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản của cá linh ống; quy trình, tiêu chuẩn chọn cá bố mẹ sinh sản; quy trình ương cá, chuẩn bị và cải tạo ao thả cá; giống và mật độ thả; thức ăn và cách thức cho ăn theo từng giai đoạn sinh trưởng của cá; quan sát màu nước ao; quản lý và chăc sóc cá nhằm tránh dịch hại xâm nhập...

            Lớp tập huấn, giúp cho các kỹ sư Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện, cán bộ nông nghiệp các xã, thị trấn và bà con nông dân trên địa bàn nắm vững những kiến thức trong chăn nuôi với mô hình mới ương cá linh ống, từ đó thực hiện hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng