Xuất bản thông tin

null Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021

Sáng ngày 22/12/2020 Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng tổ chức Hội Nghị triển nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021. Ông Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đến dự Hội nghị.

Năm 2020, với sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện, sự hỗ trợ của các Sở, Ngành, tỉnh và Trung ương, kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng – an ninh huyện Tân Hồng tiếp tục duy trì và phát triển ổn định, thực hiện đạt và vượt 14/17 chỉ tiêu và có 03/17 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch.

Phát huy những thành tựu, kinh nghiệm trong thời gian qua, năm 2021 huyện Tân Hồng tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các nội dung trong công tác cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền “Kỹ cương, trách nhiệm, phục vụ nhân dân”; tập trung thu hút đầu tư và hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp; tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; đẩy mạnh khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao; xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị; đảm bảo chăm lo cho gia đình chính sách; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và nội địa; duy trì tốt công tác đối ngoại với các huyện giáp biên; tăng cường lãnh đạo điều hành thực hiện 16 chỉ tiêu, gồm 06 chỉ tiêu về kinh tế, 06 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội và 04 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh.

Trong đó, tập trung một số chỉ tiêu: thu nhập bình quân đầu người 49,5 triệu đồng; Diện tích liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa 17.000 ha; sản xuất lúa theo hướng giảm giá thành 11.000 ha; sản xuất lúa chất lượng cao 29.000ha; sản xuất hoa màu, cây ăn trái, cây công nghiệp ngắn ngày và trồng cỏ 3.200 ha; Tổng đàn trâu bò (nền) 18.000 con; sản lượng thủy sản 73.000 tấn; Tổng thu ngân sách Nhà nước 461.594 triệu đồng, trong đó thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 67.350 triệu đồng; tổng chi ngân sách 449.814 triệu đồng; Thành lập mới 01 Hợp tác xã. Duy trì 03 Xã đã đạt nông thôn mới; Tân Hộ Cơ đạt Xã nông thôn mới; Bình Phú, Tân Phước cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí; Thông Bình, Tân Thành A đạt thêm 02 tiêu chí. Tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 88%, Khóm văn minh đô thị đạt 66,6%, Ấp văn hóa nông thôn mới đạt 90%, Cơ quan - Đơn vị văn hóa đạt 93%, Xã văn hóa nông thôn mới và Thị trấn văn minh đô thị đạt 90%...

Phát biểu tại hội nghị, Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân nỗ lực, quyết tâm cao, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế -  xã hội; quốc phòng an ninh năm 2021 với kết quả cao nhất, tạo đà cho giai đoạn tiếp theo phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Chí Dũng