Xuất bản thông tin

null Đồng hành cùng nhân dân trên sóng phát thanh Kỳ thứ 12 năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng hành cùng nhân dân trên sóng phát thanh Kỳ thứ 12 năm 2020

Sáng ngày 26/12/2020, UBND huyện Tân Hồng tổ chức chuyên mục  “Đồng hành cùng nhân dân” trên sóng phát thanh kỳ thứ 12 năm 2020, chủ đề  “Công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng”, các diễn giả tham gia ông Trang Văn Cửa, Phó Trưởng Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Huyện; bà Lâm Ngọc Trinh, Chủ tịch Hội LHPN Huyện Tân Hồng.

Diễn giả trả lời trực tiếp trên sóng phát thanh

Trong thời gian 60 phút phát sóng, chương trình tiếp nhận nhiều câu hỏi của người dân gọi điện đến tham gia đặt câu hỏi với chương trình, với các vấn đề quan tâm như: Chính sách hỗ trơ cho người đi lạo động; thị trường lao động đang hướng đến, công tác đào tạo nghề; định hướng cho người lao động tham gia các thị trường, nhất là trong mùa dịch CoVid – 19; công tác tuyên truyền vận động cho hội viên phụ nữ có con em trong độ tuổi....những câu hỏi được diễn giả trả lời trực tiếp trên sóng phát thanh.

Lãnh đạo Phòng VHTT huyện dự

Như vậy, Năm 2020 Huyên Tân Hồng thực hiện được 12 chuyên mục “Đồng hành cùng nhân dân” trên sóng phát thanh; tiếp nhận 254 câu hỏi của các tổ chức và cá nhân tham gia. Đa số các câu hỏi của nhân dân đã phản ánh đời sống kinh tế xã hội; An ninh trật tự; Xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh...

Qua chuyên mục, nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mới ban hành đến với nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật để nhân dân nắm và thực hiện. Trên cơ sở đó, giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong đời sống xã hội, tạo điều kiện để nhân dân kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng