Xuất bản thông tin

null Những kết quả nổi bật của Ngành nông nghiệp huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin tức

Những kết quả nổi bật của Ngành nông nghiệp huyện Tân Hồng

Năm 2020, tình hình thời tiết, khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Giá cả các mặt hàng nông thủy sản giảm thấp, giá cả đầu vào sản xuất tăng cao, người sản xuất, chăn nuôi thu lợi nhuận không nhiều, có hộ không có lợi nhuận thậm chí thua lỗ. Bên cạnh, các Hợp tác xã đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012, nhưng hoạt động còn hạn chế, chưa thực hiện tốt việc “làm chung - mua chung - bán chung” để giảm chi phí; chưa thu hút nhiều thành viên tham gia, nên ảnh hưởng đến việc mở rộng ngành nghề dịch vụ và huy động nguồn vốn góp... Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, mà Ngành Nông nghiệp huyện Tân Hồng hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

         Năm 2020, được sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ trong công tác tuyên truyền vận động của các ban ngành đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, sự đồng thuận của bà con nông dân, sản xuất nông nghiệp – phát triển nông thôn đạt và vượt kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu cơ bản của ngành.

Nổi bật của ngành nông nghiệp được ghi nhận là diện tích xuống giống lúa gieo trồng cả năm trên 59.870 ha, ước sản lượng đạt trên 382.580 tấn, Nông dân mạnh dạn áp dụng phương pháp giảm giá thành trong sản xuất diện tích trên 13.000ha, đạt 130% kế hoạch, đồng thời sử dụng các loại giống chất lượng cao để sản xuất gần 30.000 ha, đạt 104% kế hoạch, sản lượng đạt trên 337.250 tấn. Nông dân còn ký hợp đồng liên kết và tiêu thụ sản phẩm với các Công ty, doanh nghiệp và liên kết qua các tổ chức, cá nhân khác diện tích trên 16.140ha.

Sản xuất hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày được nông dân chú trọng, gieo trồng trên 3.000 ha, tăng 404 ha so với năm 2019, đạt 100% kế hoạch, đặc biệt là thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trổng để tăng lợi nhuận trên đơn vị canh tác, nông dân mạnh dạn thực hiện mô hình 02 lúa - 01 màu hay 02 màu  - 01 lúa, góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện Tân Hồng nói riêng, tỉnh Đồng Tháp nói chung. Song song đó, nông dân trong Huyện còn mạnh dạn cải tạo vườn tạp và diện tích lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu và thích ứng với thị trường như: trồng mãng cầu, sầu riêng, mít, dừa kết hợp nuôi gà, nuôi cá...nhằm tăng thu nhập trên cùng 1 đơn vị diện tích.

Một lĩnh vực cũng rất quan trọng đó là chăn nuôi trâu, bò, đây là một trong những ngành kinh tế chủ lực của huyện Tân Hồng, hiện toàn huyện có trên 18.430 con. Địa phương cũng đẩy mạnh quy hoạch vùng nuôi tập trung, hình thành chuỗi giá trị ngành hàng để phát triển.

Về nuôi thủy sản: Huyện Tân Hồng cũng hình thành nhiều vùng nuôi dọc theo tuyến kênh Tân Thành –Lò Gạch, Hồng Ngự - Vĩnh Hưng…với diện tích trên 1.247ha theo hướng sản xuất hàng hóa, với sản lượng sản phẩm tương đối lớn, hiệu quả kinh tế cao như: nuôi cá tra thương phẩm chiếm 370 ha, ương giống 776 ha, nuôi thủy sản khác 50 ha, tôm thẻ chân trắng 51 ha; Sản lượng thủy sản khai thác từ đầu năm đến nay trên 66.560 tấn, đạt 101% kế hoạch.

Thực hiện Chủ trương của Trung ương và của Tỉnh, Huyện Tân Hồng đã hăng hái tích cực tham gia thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020, Trong năm 2020, trên địa bàn Huyện có 03 sản phẩm tham gia hội thi đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện và cấp tỉnh, gồm Gạo Nghĩa Nhân của cơ sở sản xuất kinh doanh Nghĩa Nhân xã Tân Phước; Khô cá lóc rim me của cơ sở sản xuất khô Ba Khía, xã Tân Hộ Cơ và trà Bồ Công Anh của Chi nhánh công ty TNHH phát triển P&K, xã Tân Phước

Song song đó, Huyện còn tập trung đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh tế tập thể, hiện toàn Huyện có 10 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 01 hợp tác xã mới thành lập trên cơ sở Nghĩa Nhân hội quán. Trong năm phát triển 6 hội quán “Tâm Phát Hội quán”, “Sa Rài Hội quán” “Thành Tân Hội quán”; “Thành Thắng hội quán”, “Tâm Bình Hội quán” và “Tâm Chí Hội quán”. Như vậy, huyện Tân Hồng có 9 hội quán hoạt động, các Hội quán tổ chức tốt sinh hoạt định kỳ, triển khai kịp thời đến các thành viên Hội quán những chính sách của Nhà nước về an sinh xã hội, hỗ trợ trong sản xuất, các kế hoạch định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cấp trên.

Cùng với phát triển nông nghiệp, Huyện Tân Hồng tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kết hợp với nhiều giải pháp đồng bộ. Đến nay trên địa bàn Huyện có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Tân Thành B, Tân Công Chí và An Phước, xã Tân Hộ Cơ đạt 19 tiêu chí đã gừi hồ sơ trình UBND Tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020, xã Bình Phú đạt 16 tiêu chí; Xã Thông Bình, Tân Phước, Tân Thành A đạt 15 tiêu chí. Ngoài ra, thực hiện Dự án hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững luôn được các ngành, cấp cấp quan tâm. Năm 2020, huyện Tân Hồng được Tỉnh phân khai nguồn vốn cho 05 xã An Phước, Tân Công Chí, Bình Phú, Tân Hộ Cơ và Thông Bình, với tổng kinh phí là 1 tỷ 760 triệu đồng. qua đó chính quyền địa phương xét hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo, cận nghèo, nhằm giúp cho họ có điều kiện mưu sinh, ổn định cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.

Ngành Nông nghiệp huyện luôn xác định: “Nông nghiệp – nông dân – nông thôn”có vai trò quan trọng trong sự nghiệp CNH-HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương. Do đó, năm 2021 - Huyện Tân Hồng tổ chức thực hiện các chỉ tiêu quan trọng đó là: Hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày (kể cả diện tích trồng cỏ nuôi bò và diện tích trồng cây ăn trái): diện tích sản xuất đạt 3.200 ha (tăng 200 ha so với năm 2020); Đàn trâu bò đạt 18.000 con (ổn định so với năm 2020); Sản lượng thủy sản đạt 73.000 tấn (kể cả khai thác tự nhiên), tăng 6.520 tấn so với năm 2020); Diện tích sản xuất lúa được ký hợp đồng liên kết với doanh nghiệp đạt 17.000 ha (tăng 1.000 ha so với năm 2020); Diện tích sản xuất giảm giá thành đạt 11.000 ha; Diện tích sản xuất lúa sử dụng giống lúa chất lượng cao đạt 29.000 ha; Phát triển và nhân rộng mô hình cam kết hành động năm 2021: gồm Mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn gắn với du lịch trải nghiệm; mô hình kết nối tương trợ phát triển để liên kết sản xuất và xây dựng nông thôn; có thêm 03 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên; Duy trì xã NTM 03 xã Tân Thành B, Tân Công Chí, An Phước, xã Tân Hộ Cơ đạt xã NTM, xã Bình Phú và  xã Tân Phước cơ bản đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM.  Xã Tân Thành A và Thông Bình đạt thêm 02 tiêu chí; Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh (kể cả lắng lọc) đạt 93%.

Từ những kết quả nổi bật của ngành nông nghiệp huyện Tân Hồng đạt được đã cho thấy: những nổ lực của các ngành, các cấp và người dân trong huyện trong thực hiện Tam Nông “Nông nghiệp – nông dân – nông thôn”. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu, gắn kết với bảo vệ môi trường sinh thái; thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và chương trình OCOP, đặc biệt là tham gia cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần phát triển kinh tế của địa phương, đảm bảo an sinh xã hội trong xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thùy Dung