Xuất bản thông tin

null Tổng kết hoạt động HĐND Huyện khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tổng kết hoạt động HĐND Huyện khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021

            Chiều ngày 07/01/2021, HDND huyện Tân Hồng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND khóa VI,  nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự hội nghị có ông Phạm Văn Hòa, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp; Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; Ông Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện đã có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí,vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương. Các nghị quyết của HĐND huyện đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật và phù hợp nguồn lực thực tiễn của địa phương, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Thông qua các hoạt động giám sát, đã phát hiện và kiến nghị kịp thời những vấn đề trong quá trình quản lý, điều hành các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh ở địa phương.Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tích cực tham gia các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Tại các kỳ họp lệ, HĐND huyện dành thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, với các vấn đề bức xúc được nhiều đại biểu, cử tri và dư luận quan tâm. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện tổ chức 20 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận trên 4.000 ý kiến với nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến an sinh xã hội của người dân địa phương.

   Hội nghị tiếp tục đề ra 04 nhiệm vụ trọng tâm và 05 giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó tăng cường đổi mới các hoạt động của HĐND, đảm bảo thực hiện đúng, đủ, chất lượng, hiệu quả các Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp, các Luật, quy định của Chính phủ liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của HĐND các cấp. Tập trung đổi mới các hoạt động: kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND, công tác giám sát, tái giám sát, công tác giải trình, công tác thẩm tra, khảo sát, xây dựng nghị quyết, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Triển khai tổ chức thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổ chức thực hiện và giám sát các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện tốt công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng luật, dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo bầu đủ số lượng, cơ cấu, thành phần và chất lượng đại biểu để góp phần nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện kiện toàn tổ chức, hoạt động của HĐND, UBND các cấp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng của Thường trực HĐND, chuyên trách các Ban HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này có 05 tập thể và 10 cá nhân được nhận giấy khen của UBND huyện vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ người đại biểu dân cử, trong công tác tham mưu, giúp việc hoạt động của HĐND./.

BT Thùy Dung + QP: Tiến Thịnh