Xuất bản thông tin

null Tân Hổng: Dự hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hổng: Dự hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

       Sáng ngày 11/01/2021, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI,  nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Tân Hồng có các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Tỉnh uỷ viên đang sinh sống trên địa bàn; nguyên uỷ viên Ban thường vụ cấp uỷ huyện; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện; Trưởng, Phó Ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, Báo cáo viên cấp Huyện.

            Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

            Qua hội nghị, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới trong Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ đó, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp hân dân, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội./. 

BT Thùy Dung + QP: Chí Dũng