Xuất bản thông tin

null Đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021

       Sáng ngày 13/01/2021, Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Hồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, và tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Ông Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Hồng.

            Năm 2020, Ban Tổ chức Huyện ủy tập trung thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình làm việc năm 2020, nét nổi bật là: Tham mưu giúp cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025; sắp xếp, bố trí cán bộ trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể, xếp loại cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019, gắn với đánh giá nhiệm kỳ 2015 – 2020. Song song đó, tham mưu, triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác tổ chức; kịp thời tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020; đồng thời tham mưu thành lập 05 Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy dự kiểm điểm, đánh giá đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện đảm bảo yêu cầu kế hoạch đề ra.

            Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2020, hội nghị tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021: Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy hoàn thành công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2020; Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; giới thiệu cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý ứng cử Đại biểu HĐND các cấp, nhân sự ứng cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện, xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thẩm  định trình Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận về tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác Bảo vệ chính trị nội bộ; thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên. Tiếp tục tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên./.

BT Thùy Dung + QP: Tiến Thịnh