Xuất bản thông tin

null Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác vận động quần chúng năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác vận động quần chúng năm 2020

Chiều ngày 06/01/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện để nghe báo cáo tình hình quần chúng và công tác vận động quần chúng năm 2020. Chủ trì Hội nghị, ông Lý Văn Giàu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Mai Văn Siêng, Phó Bí thư/Chủ tịch UBND Huyện.

Tại đây, Ban Dân vận Huyện ủy báo cáo tóm tắt tình hình quần chúng và công tác vận động quần chúng năm 2020. Nét nổi bật là vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh CoVid 19, các tổ chức, cá nhân đóng góp mọi nguồn lực hỗ trợ cho người dân, người khuyết tật, bán vé số trong mùa dịch CoVid - 19 ổn định cuộc sống; đóng góp tiền,  hiện vật, ngày công lao động xây dựng nông thôn mới gắn với an sinh xã hội. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội quần chúng luôn đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp sát người, sát việc, sát cơ sở, phát huy tốt những việc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Ghi nhận những kết quả cũng như nỗ lực mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội quần chúng huyện đạt được trong năm qua. Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ năm 2021, Lãnh đạo Huyện ủy yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội quần chúng bám sát vào chương trình hành động của Huyện uỷ, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của Ủy ban nhân dân huyện để cụ thể hóa thành kế hoạch, từ đó tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả, trong đó cần tập trung tuyên truyền vận động chủ trương thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động người dân tích cực phòng chống dịch bệnh CoVid- 19; đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên cột mốc biên giới và thực hiện tốt an toàn giao thông; xây dựng và củng cố các phong trào, mô hình hiệu quả, mô hình nào không hiệu quả thì giải thể và xác định mô hình mới thực hiện trong thời gian tới, đây là cơ sở gắn kết quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên trong công tác vận động quần chúng; thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, nhân dân có liên quan đến quyền, nghĩa vụ để phản biện đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng