Xuất bản thông tin

null Tân Hồng; Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện đột xuất

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng; Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện đột xuất

            Sáng ngày 15/01/2021,  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hồng tổ chức hội nghị đột xuất cho ý kiến các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

   Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến về nội dung chương trình hành động của Huyện ủy về xây dựng cánh đồng trọng điểm các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại (4.0), ứng dụng khoa học, công nghệ có hiệu quả để chuyển giao cho nông dân. Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện phát triển kinh tế - xã hội 03 xã biên giới Bình Phú, Tân Hộ Cơ, Thông Bình. Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện về tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.  

Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 - 2025. Kế hoạch tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và kiện toàn tổ chức của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; củng cố, nâng cao chất lượng và phát triển đoàn viên, hội viên đến năm 2025. Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện năm 2021 (điều chỉnh, bổ sung theo Chương trình hành động năm 2021 của Tỉnh ủy)./.

BT: Thùy Dung + QP: Chí Dũng