Xuất bản thông tin

null Gương người tốt việc tốt “nhặt được của rơi – mang trả lại cho người đánh mất”

Chi tiết bài viết Tin tức

Gương người tốt việc tốt “nhặt được của rơi – mang trả lại cho người đánh mất”

Học sinh nhặt được của rơi mang trả lại cho người mất, một nghĩa cử đáng trân quý. Sáng ngày 21/01/2021 tại trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Ban giám hiệu – giáo viên Tổng phụ trách đội cùng em Nguyễn Chí Tính học sinh lớp 6A2 đã tiến hành trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Vào lúc 17 giờ 15 phút, ngày 20/01/2021 sau khi tan học em Nguyễn Chí Tính học sinh lớp 6A2, em Nguyễn Thành Vĩ cùng em Nguyễn Thị Kim Sen học sinh lớp 6A3 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi phát hiện 1 cái ví da màu đen bên trong có tiền và một số giấy tờ, em đã mang đến gặp bảo vệ nhà trường để giao cho Ban Giám hiệu xác minh và trả lại cho người mất, thông qua giấy tờ có trong chiếc ví, Ban Giám hiệu đã liên lạc được chủ nhân của chiếc ví là chị Nguyễn Triều Anh, ngụ tại Khóm 1 - Thị Trấn Sarài - huyện Tân Hồng là một chiếc ví da màu đen, bên trong có 2.713.000 đồng tiền mặt và một số giấy tờ.

Đây là một đức tính tốt của học sinh đất Sen hồng nói chung, và cũng là đức tính của học sinh trường THCS Nguyễn Văn Trỗi nói riêng. Qua việc làm này đã chứng minh được học sinh của trường đã rèn luyện được các phẩm chất tốt đẹp của chương trình giáo dục phổ thông 2018 như: “nhân ái, trung thực và trách nhiệm” trong tổng số 5 phẩm chất cần đạt là: “yêu nước – nhân ái – chăm chỉ - trung thực – trách nhiệm” và chứng minh hiệu quả của giáo dục và công tác phối hợp giáo dục giữa ba môi trường giáo dục Nhà trường – Gia đình – Xã hội. Việc làm đáng quý này cần nhân rộng và lan tỏa trong cộng đồng./.

Nguyễn Văn Hằng