Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Diện tích trồng cỏ nuôi trâu, bò chiếm 182ha

Trang chủ Tin tức

Tân Hồng: Diện tích trồng cỏ nuôi trâu, bò chiếm 182ha

Hiện nay, huyện Tân Hồng tập trung phát triển các mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó, mô hình chăn nuôi trâu, bò trở thành một trong những ngành kinh tế của huyện, đến cuối năm 2020 toàn huyện phát triển trên 18.437 con, đạt 102% kế hoạch, trong đó, đàn trâu gần 1.900 con.

Để chủ động đảm bảo lượng thức ăn, nhằm nâng cao giá trị ngành hàng, các hộ nuôi còn trồng cỏ nuôi bò, trên diện tích trên 182ha, chủ yếu là cỏ voi, cỏ tây, cỏ ống mền, địa phương có diện tích trồng cỏ nhiều nhất là xã Bình Phú, Tân Thành B, Tân Hộ Cơ, Tân Công Chí.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thùy Dung