Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Sơ kết 01 năm thực hiện chuyên mục “Đồng hành cùng nhân dân” trên sóng phát thanh

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Sơ kết 01 năm thực hiện chuyên mục “Đồng hành cùng nhân dân” trên sóng phát thanh

Chiều ngày 24/02/2021, UBND huyện Tân Hồng tổ chức sơ kết 01 năm kết quả thực hiện Chuyên mục “Đồng hành cùng nhân dân” trên sóng phát thanh năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Ông Phan Công Luận - Phó Chủ tịch UBND Huyện chủ trì cuộc họp.

Chuyên mục “Đồng hành cùng nhân dân” trên sóng phát thanh được thực hiện mỗi tháng 01 kỳ vào ngày thứ bảy của tuần cuối tháng, thời lượng của chương trình là  60 phút, từ 8 giờ đến 9 giờ, được truyền thanh trực tiếp trên Đài Truyền thanh huyện và Trạm truyền thanh các xã, thị trấn. Mỗi chuyên mục được người dân quan tâm đặt câu hỏi.  Kết quả năm 2020 chương trình đã tiếp nhận 254 câu hỏi của các tổ chức và cá nhân tham gia, các câu hỏi được diễn giả trả lời trực tiếp trong Chuyên mục “Đồng hành cùng nhân dân” trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, chính sách pháp luật, khoa học, kỹ thuật...

Để thực hiện tốt các chủ đề của năm 2021, Ông Phan Công Luận - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Chuyên mục “Đồng hành cùng nhân dân” là cầu nối giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân, là diễn đàn để Nhân dân chia sẻ, đặt câu hỏi thì ngành chức năng có trách nhiệm trả lời cụ thể, giải quyết những vấn đề mà Nhân dân quan tâm. Bên cạnh, Chuyên mục còn là kênh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến tận nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật, để nhân dân nắm và thực hiện. PHó Chủ tịch UBND huyện còn yêu cầu: UBND các xã, thị trấn cần phối hợp nhịp nhàn với Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền nội dung chủ đề hàng tháng để Nhân dân biết và đặt câu hỏi với chương trình. Từ đó, giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong đời sống xã hội, tạo điều kiện để nhân dân kiểm tra, giám sát, góp ý xây dựng chính quyền./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh